Vem är jag?

Min hemsida är: https://danielfotograf.se.

Kommentarer

Det går inte att lämna kommentarer på hemsidan

Media

All media är privat och skapad av Fotograf Daniel Persson

Cookies

Hemsidan sparar cookies enbart om användaren godkänner det. I övrigt så sparas persondata enbart vid beställning via webbshoppen.

Infogat innehåll från externa parter

Google Maps är den enda externa data som visas på hemsidan.

Vilka delar vi din data med?

Din data delas inte med några externa parter.

Hur länge sparar vi din data?

Vid beställning av fotografier så sparas din data till dess att den begärs att tas bort. I övrigt sparas ingen persondata.

Vilka rättigheter har du över din data?

Du kan alltid be om att få din persondata rensad.

Var skickas din data?

Persondata sparas enbart vid beställning och skickas via mail för orderhantering.